Du kan välja att bli en planetskötare

Det viktiga är inte vem du tror att du är, utan vem du väljer att vara.

Planetskötare behövs. Både vår egen och barnens roll är viktig

Genom att utbilda Planetskötare ger vi barn möjlighet att vara delaktiga i och forma sin egen framtid.

På ett roligt och inspirerande sätt får de verktyg och den kunskap våra äldre generationer inte fått.

HÄR KAN DU:

Recept på en Planetskötare:

En Planetskötare behöver – lära sig om hur naturen fungerar och förstå hur allt hänger ihop

En Planetskötare behöver mod – att våga gå sin egen väg när andra kanske inte tycker likadant

En Planetskötare behöver engagemang, empati – att finna glädje i att  ta hand om vår trasiga jord och att vilja hjälpa de som har det svårt. Djur, människor eller växter.

En Planetskötare behöver – vara nyfiken. Vilja ställa frågor och söka svar på dem genom att titta på natur/miljöprogram på TV, låna böcker på biblioteket, gå med i någon organisation som naturskyddsverket, fältbiologerna, jordens vänner etc.

En Planetskötare behöver ge beröm till andra som gör något för klimatet.

Scroll Up Scroll to Top