KURSER

Onlineutbildning i Ekologi

En spännande utbildning för barn 9 – 12 år

Vad är den finaste gåva du kan ge till ditt barn?

Kunskap om vad som sker och hur allting hänger ihop – det som vår äldre generation inte fått.

Onlineutbildningen i Ekologi hjälper ditt barn att utveckla en stark självkänsla och empati. Alla vet att om man känner sig trygg i sig själv med en god självkänsla (inte bara ett gott självförtroende) har man lättare att känna empati. Då vill vi vara rädda om varandra och det som naturen ger oss.

Barn med stark självkänsla har mod att påverka och agera istället för att bli uppgivna och rädda. De får kunskap och konkreta råd om vad de faktiskt kan göra. En utbildning som är rolig, spännande och förmedlar framtidshopp.

En onlineutbildning i Ekologi för Planetskötare som ni kan göra tillsammans eller som du kan ge bort – en fin gåva till ditt barn eller barnbarn.

Delarna kan köpas var och en för sig. 

INNEHÅLL I KURSEN

Del 1. Ett sätt att väcka intresse hos barn för ett ämne i Ekologi är den spännande berättelsen om Pojken från Landet Utom Sig och flickan från Landet Inom Sig

Del 2. Det är viktigt att inte bara lära ut kunskaper som har med miljöarbete att göra. Både berättelsen och den jagstärkande filen stärker barns självkänsla och tro på sig själva.

Del 3. Här beskrivs vad som händer när vi inte har kunskap, inte förstår naturens egna lagar och förstör vår planet. Språket är enkelt och inspirerande, som både vuxna och barn kan förstå. Men framförallt visar utbildningen i Ekologi på vad vi kan göra.

* Många fantastiska uppfinningar är på väg. * Onlineutbildningen i Ekologi förmedlar framtidshopp! 
* Bakterier som kan käka plast, jättedammsugare som kan suga ut överflödig koldioxid ur atmosfären och blåvalar som kan lagra lika mycket koldioxid som tusen träd. Vi behöver bli inspirerade och finna glädjen i att föreställa oss vad som faktiskt är möjligt.

Del 4. 50 konkreta uppgifter.
Onlinebildningen i Ekologi har enkla och roliga uppgifter som både barn och vuxna kan göra för att spara på miljön. Uppgifterna är poängsatta efter svårighetsgrad där belöningen efter avslutad onlineutbildning i Ekologi är ett Intyg för Planetskötare.

Onlineutbildningen i Ekologi innehåller även recept på både mat, glass och godis som är bra både för dig och naturen.

Scroll Up Scroll to Top