Om Planetakuten

I 16 år har jag jobbat med barn som pedagog/lärare. I 25 år har jag skapat och drivit utbildningsföretag med framgång. Nu har jag producerat en Planetskötarutbildning med målet att ge barn och ungdomar kunskap och hopp. Istället för den klimatångest som nu växer fram vill jag ge goda exempel och ideer för framtiden.Genom en Planetskötarutbildning vill jag ge barnen den kunskap som äldre generationer inte fått, så att de får en optimal möjlighet att påverka sin framtid // Eva Lindborg

PLANETAKUTEN

Barn har kommit till världen för att älska (livet) vår jord och natur – men även för att bli älskade och väl omhändertagna. Vi har alla varit barn från början, oskuldsfulla och nyfikna på livet.  Att ge dem kunskap, medvetenhet och verktyg genom en planetskötarutbildning är en bra grund. 

Planetakuten har “tagit tempen” på vårt samhälle och på hur vår jord mår.

Jorden är trött, näringsfattig och med starka förgiftningssymptom.

Det är som att vårda någon med hög feber. Det som behövs är vila, omtanke, omvårdnad och näring för att kunna återhämta sig.

Jorden är utbränd!

I stället för att fortsätta pressa den behöver vi ge den en chans att tillfriskna. 

I Planetakutens Planetskötarutbildning får barn många goda exempel. Många som arbetat för klimatet i decennier säger att de aldrig har känt sig mer hoppfulla. Nya smarta tekniska lösningar utvecklas och viktiga upptäckter görs.

Mikrober/ bakterier som slukar koldioxid och äter plast är ett exempel.
Fler länder tar sitt ansvar. Australien fridlyser nu en undervattenspark, stor som Indiens yta, där fisk och korallrev får de bästa förutsättningar. Planetakutens Planetskötarutbildning består av både kunskapsorienterad information och spännande berättelser.

Planetakutens Planetskötarutbildning är ett roligt uppdrag – tillsammans räddar vi jorden!

Scroll Up Scroll to Top